Soutěsky ve Hřensku v provozu!

Přes katastrofální dopady a škody povodní přichází ze Hřenska první pozitivní zpráva. Obě soutěsky (Edmundova i Divoká) se tuto sobotu 8. června 2013 již otevírají a lodičky budou přepravovat návštěvníky. V provozu bude i občerstvení.
Vstup do Soutěsek je jen z Mezné (po zelené), dále z Mezní Louky a z Růžové – od Hájenek je to po zelené jen dva kilometry do soutěsek.  Zpáteční jízda je zdarma.

To znamená, že je uzavřen jen úsek pro pěší směr Edmundova soutěska – obec Hřensko.

Doporučujeme udělat si výlet z Růžové či Mezné (Mezní Louky) – proplout oběma soutěskami nejdříve Edmundovou tam a zpět a pak pokračovat do Divoké soutěsky a pěšky dorazit zpět (po žluté  a pak modré dva kilometry) do Mezní Louky. Všechny restaurace fungují.

Dokonce se pohodlně dostanete i na Pravčickou bránu po červené z Mezní Louky (tam a zpět dvanáct kilometrů).

Přijeďte na výlet a pomozte tak vylepšit ekonomickou situaci obce Hřenska.

Připravila: Dana Štefáčková, České Švýcarsko

KONTAKT

Mgr. Alena Tichá, oddělení tiskových informací
odbor kanceláře hejtmana Ústeckého kraje
Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

Tel.:   +420 475 657 741
Mob.:+420 777 499 822
Mail:   ticha.a@kr-ustecky.cz

 

Sdílejte tento článek
  • Print
  • Facebook
  • Twitter